Biuletyn Euro Info 8/2018

Biuletyn Euro Info to czasopismo wydawane przez ośrodek Enterprise Europe Network przy PARP. Poruszane są w nim zagadnienia związane z prowadzeniem i rozwojem firmy na rynkach UE, szczególnie kwestie prawne, ale nie tylko.

Seria: Biuletyn Euro Info

Rodzaj publikacji: Poradnik

Rok wydania: 2018

Język: PL

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Drodzy Czytelnicy,

w maju tego roku państwa członkowskie UE przyjęły pakiet zmian, które mają dostosować unijne przepisy dotyczące odpadów do wymogów, jakie już kilka lat temu zostały nakreślone przez Komisję Europejską w ramach strategii wprowadzającej  tzw. gospodarkę o obiegu zamkniętym (GOZ). Jej zasadniczym zadaniem jest zapobieganie powstawaniu odpadów lub przynajmniej zwiększenie poziomu ich recyklingu i ponownego użycia. Umożliwić realizację założeń GOZ ma m.in. przyjęcie dyrektywy 2018/852, która nakłada obowiązek zwiększenia poziomu recyklingu odpadów opakowaniowych. Więcej na ten temat można przeczytać w artykule pt. „Zmiana dyrektywy w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych”.

Przedsiębiorcom dokonującym rozliczeń z podmiotami powiązanymi polecamy z kolei artykuł pt. „Ceny transferowe po nowemu”, w którym przybliżamy cel i główne założenia projektu zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w tym zakresie.

Zapraszamy także do zapoznania się z najnowszy-mi ofertami współpracy zagranicznej pochodzącymi z bazy POD (Partnership Opportunities Database), pro-wadzonej przez Komisję Europejską i udostępnianej ośrodkom Enterprise Europe Network.

Z wyrazami szacunku

zespół redakcyjny Biuletynu Euro Info

Spis treści

Prawo pracy. Wykonywanie pracy przez cudzoziemców na terytorium Polski

Własność intelektualna. Zmiany w zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi

Prawo celne. Unijny Kodeks celny

Ochrona środowiska. Zmiana dyrektywy w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych

Ceny transferowe po nowemu

Aktualności

Oferty współpracy

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

Ocena internacjonalizacji krajowych przedsiębiorstw z obszaru specjalizacji KIS - raport końcowy

Raport

Ocena internacjonalizacji krajowych przedsiębiorstw z obszaru specjalizacji KIS - raport końcowy

Zobacz
Benchmarking systemów monitoringu inteligentnych specjalizacji oraz procesu przedsiębiorczego odkrywania Benchmarking na poziomie międzynarodowym

Raport

Benchmarking systemów monitoringu inteligentnych specjalizacji oraz procesu przedsiębiorczego odkrywania Benchmarking na poziomie międzynarodowym

Zobacz
Raport końcowy Benchmarking systemów monitoringu inteligentnych specjalizacji oraz Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania Benchmarking na poziomie regionalnym

Raport

Raport końcowy Benchmarking systemów monitoringu inteligentnych specjalizacji oraz Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania Benchmarking na poziomie regionalnym

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

+

Wyszukiwarka dofinansowań