Biuletyn Euro Info 10/2018

Biuletyn Euro Info to czasopismo wydawane przez ośrodek Enterprise Europe Network przy PARP. Poruszane są w nim zagadnienia związane z prowadzeniem i rozwojem firmy na rynkach UE, szczególnie kwestie prawne, ale nie tylko.

Seria: Biuletyn Euro Info

Rodzaj publikacji: Poradnik

Rok wydania: 2018

Język: PL

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Drodzy Czytelnicy,

„elektronizacja” to słowo, które od dłuższego czasu towarzyszy wszystkim przedsiębiorcom biorącym udział w przetargach publicznych. Całkowita rezygnacja z dokumentów papierowych oraz prowadzenie postępowań za pomocą platformy eZamówienia wcześniej czy później stanie się bowiem faktem. Przewidziana w unijnych dyrektywach elektronizacja zamówień ma zarówno ułatwić przepływ informacji i poprawić komunikację pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, ale też poprawić skuteczność i przejrzystość procesu wyłaniania zwycięzcy. Dzięki niej zwiększą się także możliwości brania udziału wykonawców w przetargach na całym rynku wewnętrznym Unii Europejskiej. O tych i innych aspektach elektronizacji można dowiedzieć się więcej dzięki lekturze artykułu pt. „Elektronizacja krajowych zamówień publicznych odroczona”.

W bieżącym numerze Biuletynu nieco bliżej przyglądamy się także kwestii odzyskiwania należności od za-granicznych kontrahentów. Również w tym obszarze elektronizacja jest coraz bardziej obecna i coraz bar-dziej zyskuje na znaczeniu. Więcej na ten temat można przeczytać w tekście pt. „Skuteczne odzyskiwanie należności od kontrahentów zagranicznych”.

Zapraszamy także do zapoznania się z najnowszy-mi ofertami współpracy zagranicznej pochodzącymi z bazy POD (Partnership Opportunities Database), prowadzonej przez Komisję Europejską i udostępnianej ośrodkom Enterprise Europe Network.

Z wyrazami szacunku

zespół redakcyjny Biuletynu Euro Info

Spis treści

Akademia PARP. Ziarnko do ziarnka

Ekologia. Produkcja ekologiczna i znakowanie produktów ekologicznych

Wsparcie inwestycji. Reforma systemu wspierania inwestycji

Zamówienia publiczne. Elektronizacja systemu „krajowych” zamówień publicznych odroczona

Zatory płatnicze. Skuteczne odzyskiwanie należności od kontrahentów zagranicznych

Ubezpieczenia. Outsourcing danych osobowych w dystrybucji ubezpieczeń

Podatki. Uzgodnienia transgraniczne

Aktualności

Oferty współpracy

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

Ocena internacjonalizacji krajowych przedsiębiorstw z obszaru specjalizacji KIS - raport końcowy

Raport

Ocena internacjonalizacji krajowych przedsiębiorstw z obszaru specjalizacji KIS - raport końcowy

Zobacz
Benchmarking systemów monitoringu inteligentnych specjalizacji oraz procesu przedsiębiorczego odkrywania Benchmarking na poziomie międzynarodowym

Raport

Benchmarking systemów monitoringu inteligentnych specjalizacji oraz procesu przedsiębiorczego odkrywania Benchmarking na poziomie międzynarodowym

Zobacz
Raport końcowy Benchmarking systemów monitoringu inteligentnych specjalizacji oraz Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania Benchmarking na poziomie regionalnym

Raport

Raport końcowy Benchmarking systemów monitoringu inteligentnych specjalizacji oraz Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania Benchmarking na poziomie regionalnym

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

+

Wyszukiwarka dofinansowań