Rozwój kompetencji

Podnieś kwalifikacje menadżerskie i przeszkol pracowników. Znajdź mentora.

Temat

16 czerwca 2020

Przemysł 4.0 i niskokosztowe metody optymalizacji procesów produkcyjnych – obejrzyj nagranie z webinarium

8 czerwca 2020

Współpraca MŚP z instytucjami finansowymi w czasach kryzysowych – obejrzyj nagranie z webinarium

Od marca 2020 roku kryzys spowodowany pandemią COVID-19 zatrzymał gospodarkę europejską. Przerwane zostały łańcuchy dostaw i spadł popyt ze strony konsumentów, co odbiło się na przedsiębiorcach, którzy za...

1 czerwca 2020

Organizacja stanowisk pracy w czasach pandemii wirusa SARS CoV-2 – obejrzyj nagranie z webinarium

Iwona Waszczykowska, ekspert ds. BHP w Siemens udziela przedsiębiorcom praktycznych wskazówek w jaki sposób przygotować się na powrót pracowników i jak zorganizować miejsce pracy, aby zminimalizować infekcję...

8 maja 2020

Praktyczne aspekty zarządzania finansami MŚP w czasie kryzysu – obejrzyj nagranie z webinarium

Piotr Piasecki z biura rachunkowego Piasecki Gągała, prawnik i ekspert ds. podatkowych z wieloletnim doświadczeniem, omawia najważniejsze zagadnienia związane z zarządzaniem finansami mikro, małych i średnich ...

30 kwietnia 2020

COVID-19: dowiedz się więcej o programach wsparcia dla przedsiębiorców w Twoim regionie

Polskie ośrodki sieci Enterprise Europe Network, do której również należy Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, w sposób ciągły świadczą usługi doradcze i wsparcia w nawiązywaniu kontaktów bizneso...

24 kwietnia 2020

Specustawa funduszowa – szczególne rozwiązania wspierające realizację i rozliczanie projektów unijnych w dobie pandemii COVID-19

Negatywne skutki pandemii COVID-19 – choroby wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2 – dotknęły również beneficjentów funduszy europejskich. Ograniczenia w realizacji dotyczyć mogą kilkudziesięciu tysięcy pro...

24 kwietnia 2020

Ochrona własności intelektualnej w czasach pandemii koronawirusa: postępowania związane z ochroną własności przemysłowej

Pandemia koronawirusa w Polsce i w Unii Europejskiej ma wpływ na wiele dziedzin gospodarki. Bez wątpienia wprowadzone ograniczenia oraz panujące zagrożenie mają znaczenie dla postępowań związanych z ochroną m...

20 kwietnia 2020

Klauzula siły wyższej w umowach cz. I: orzecznictwo i praktyka

Pacta sunt servanda – jest to paremia wywodząca się z prawa rzymskiego, która ustanawia zasadę, iż umów należy dotrzymywać. To założenie było i jest fundamentem m.in. stosunków gospodarczych w każdym za...

20 kwietnia 2020

COVID-19: dzięki portalowi ONZ dowiesz się o aktualnych ograniczeniach w podróżowaniu do wybranych krajów świata

Europejska Komisja Gospodarcza przy ONZ stworzyła aktualizowany na bieżąco portal z informacjami o ograniczeniach w podróżowaniu, zamykaniu granic oraz sytuacji na przejściach granicznych w poszczególnych pańs...

10 kwietnia 2020

Komisja Europejska znosi cła i VAT od towarów importowanych z państw trzecich na potrzeby zwalczania epidemii COVID-19

W odpowiedzi na wnioski złożone przez wszystkie państwa członkowskie oraz Zjednoczone Królestwo, Komisja Europejska wydała decyzję w sprawie zwolnienia przywozu z należności celnych przywozowych i z VAT w odn...

Finansowania, które mogą Cię zainteresować

+

Wyszukiwarka dofinansowań