Komunikaty

01.10.2020

Konkurs „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej” – w 7. rundzie złożono wnioski na ponad 80 mln zł

30 września br. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w 7. rundzie konkursu.

O dofinansowanie swoich biznesów wystąpiły aż 83 młode firmy, a łączna kwota wnioskowanego wsparcia przekroczyła 81 mln zł. Na tym nie koniec – ze względu na utrudnienia związane z COVID-19 dodatkowe wnioski poszczególnych spółek będą mogły zostać złożone jeszcze do 14 października br.

Obecnie trwa już weryfikacja warunków formalnych dla złożonych wniosków.

Kolejna, 8. runda konkursu trwa do 14 listopada br. Zgłaszać mogą się mikro- i małe przedsiębiorstwa typu startup, które z powodzenie ukończyły proces inkubacji w jednej z Platform startowych. Do rozdania w ramach zwiększonej alokacji konkursu jest aż 390 mln zł. Konkurs przewiduje jeszcze 9 kolejnych rund naborów, ostatnia runda kończy się 30 grudnia 2021 r.

Celem konkursu „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej” jest sfinansowanie rozwinięcia działalności biznesowej startupów, które pomyślnie zrealizowały projekt w ramach konkursu dla Platform startowych, oraz chcą wprowadzić produkt na rynek krajowy lub zagraniczny i systematycznie zwiększać sprzedaż. W programie można się ubiegać maksymalnie o 1 mln zł, a wkład własny musi stanowić minimum 15 proc. wydatków kwalifikowalnych projektu.