Komunikaty

04.03.2021

Komunikat dot. Grantów na Eurogranty

W związku z pojawiającymi się pytaniami, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uprzejmie informuje, że w ramach konkursu ogłoszonego w dniu 25 lutego 2021 r. możliwe jest ubieganie się o wsparcie przygotowania projektu do jednego z programów Unii Europejskiej (zarządzanych centralnie przez Komisję Europejską), w którym na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie w poddziałaniu 2.3.6 POIR:

  1. znane są warunki ubiegania się o Eurogrant – opublikowanie (upublicznienie) warunków konkursu o Eurogrant jest konieczne do przeprowadzenia oceny kryteriów w poddziałaniu 2.3.6 POIR. Oznacza to możliwość ubiegania się o dofinansowanie w już ogłoszonych konkursach lub konkursach, które dopiero będą ogłoszone – w tym przypadku należy poczekać ze złożeniem wniosku o dofinansowanie w poddziałaniu 2.3.6 POIR do czasu opublikowania informacji o konkursie o Eurogrant na stronie;

    albo
     
  2. nabór w programie o Eurogrant został zakończony nie więcej niż 30 dni wstecz od daty złożenia wniosku o dofinansowanie w poddziałaniu 2.3.6 POIR – trwająca ocena projektu o Eurogrant potwierdza, że nie mamy do czynienia – w ramach poddziałania 2.3.6 POIR – z projektem zakończonym (nie doszło do naruszenia art. 65 ust. 6 rozporządzenia 1303/2013).

W ogłoszeniu o konkursie oraz w Regulaminie konkursu nr 2/2021 zostały wskazane programy Unii Europejskiej, w których:

  1. nie są już ogłaszane nowe konkursy (np. Horyzont 2020), ale trwa jeszcze ocena (np. program COSME – ostatnie konkursy zakończyły się w lutym 2021 r., więc jeśli po 1 kwietnia 2021 r. ocena Eurograntu będzie w toku, możliwe jest złożenie wniosku o dofinansowanie w poddziałaniu 2.3.6 POIR),
  2. są ogłaszane kolejne konkursy (Kreatywna Europa i LIFE),
  3. planowane jest ogłoszenie nowych konkursów o Eurogrant w latach 2021-2027 (np. Horyzont Europa, Single Market Programme).  

Ocena, czy konkurs o Eurogrant wskazany we wniosku o dofinansowanie w poddziałaniu 2.3.6 POIR wpisuje się w cel tego poddziałania będzie dokonana przez Komisję Oceny Projektów.