Komunikaty

08.10.2020

21 startupów z dofinansowaniem w V rundzie konkursu Rozwój startupów w Polsce Wschodniej

Informujemy o rozstrzygnięciu V rundy konkursu nr 1/2019 w ramach poddziałania 1.1.2 „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej”.

Konkurs umożliwia sfinansowanie rozwinięcia działalności biznesowej startupów, które zakończyły inkubację w ramach jednej z 6 Platform startowych i chcą wprowadzić produkt na rynek krajowy lub zagraniczny, systematycznie zwiększając jego sprzedaż.

W V rundzie konkursu, trwającej od 1 kwietnia 2020 r. do 31 maja 2020 r., złożono 46 wniosków. Dofinansowanie PARP na blisko 20 mln zł uzyskało 21 najlepszych projektów.