Komunikaty

29.05.2020

19 startupów z dofinansowaniem w III rundzie konkursu Rozwój startupów w Polsce Wschodniej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o rozstrzygnięciu III rundy konkursu nr 1/2019
w ramach poddziałania 1.1.2 „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej”.

Konkurs umożliwia sfinansowanie rozwinięcia działalności biznesowej startupów, które zakończyły inkubację w ramach jednej z 6 Platform startowych i chcą wprowadzić produkt na rynek krajowy lub zagraniczny, systematycznie zwiększając jego sprzedaż.

W III rundzie konkursu, trwającej od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r., złożono 43 wnioski. Dofinansowanie PARP na łączną kwotę blisko 18 mln zł uzyskało 19 najlepszych projektów.

Lista projektów wybranych do dofinansowania

Poznaj szczegóły działania