29 marca 2021

Wsparcie przedsiębiorstwa Klaster Sp. z o.o. we wdrożeniu innowacji

Przedsiębiorstwo Klaster Sp. z o.o. specjalizuje się w kompleksowym zarządzaniu utrzymania czystości. W ramach projektu firma wdrożyła na rynek innowacyjne rozwiązanie z obszaru technologii utrzymania czystości – usługę czyszczenia specjalistycznego, dedykowaną odbiorcom przemysłowym, opartą na technologii „suchego lodu”. Wdrożone rozwiązanie zwiększyło skuteczność czyszczenia wszelkiego rodzaju zabrudzeń powstałych w wyniku procesów produkcyjnych w działalności przemysłowej. Metoda ta jest wyjątkowo skuteczna w czyszczeniu trudno dostępnych i mocno zabrudzonych powierzchni.

Prace dofinansowane ze środków unijnych skupiły się w pierwszym etapie na identyfikacji i mapowaniu kluczowych procesów biznesowych związanych z wdrażaniem innowacji oraz na ich modyfikacji i optymalizacji. Opracowano strategię marketingową oraz przygotowano szczegółowy model finansowy. W kolejnym etapie, w trakcie opracowywania technologii sporządzono między innymi dokumentację funkcjonalną i techniczną wdrażanej usługi. Dofinansowanie ze środków unijnych objęło także doradztwo i pomoc w opracowaniu i przeprowadzeniu pełnego wdrożenia innowacji, analizę ryzyka wdrożenia oraz analizę wpływu wdrożenia technologii na środowisko naturalne.

W efekcie wprowadzono na rynek innowację technologiczną, dzięki której wzrosła konkurencyjność przedsiębiorstwa Klaster Sp. z o.o. w Polsce i na rynkach zagranicznych. Wprowadzenie innowacji do sprzedaży pozytywnie wpłynęło na skalę przychodów i wyniki finansowe beneficjenta a konkurencyjność samej usługi zapewnia firmie przewagę rynkową. Usługi oparte na wypracowanej technologii zostały już zakupione i spełniają oczekiwania klientów.

  • Nazwa poddziałania: 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP
  • Nazwa projektu: Wsparcie przedsiębiorstwa Klaster Sp. z o.o. we wdrożeniu innowacji
  • Nazwa beneficjenta: KLASTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  • Wartość projektu: 741 690,00 zł
  • Wartość dofinansowania: 422 100,00 zł
Tułów człowieka, który zbliża się do urządzenia
Sosnowska Luiza zapomniał wpisać opis alternatywny.
Części maszyny
Opublikowano: 29.03.2021 16:02
Poprawiono: 29.03.2021 15:50
Modyfikujący: Sosnowska Luiza
Udostępniający: Sosnowska Luiza
Autor dokumentów: