29 marca 2021

Wprowadzenie innowacji procesowej do usługi tworzenia i udostępniania szkoleń online dla programistów

Przedmiotem realizacji były prace badawczo-rozwojowe nad wprowadzeniem innowacji procesowej do usługi szkolenia programistów, polegającej na maksymalnie wiernym, całkowitym przeniesieniu procesu kształcenia stacjonarnego do środowiska online.

W rezultacie powstała nowa, osadzona w rzeczywistości wirtualnej, architektura systemu, która wykorzystuje innowacyjne algorytmy wspierające procesy nauczania. Inwestycja jest odpowiedzią na problemy, z jakimi wnioskodawca spotykał się na co dzień w swojej działalności, tj. z ograniczeniami związanymi np. z lokalizacją (dojazdami) czy z dostępem do kadry szkoleniowej. Problem stanowiły również koszty stałe działalności szkoleniowej oraz złożoność utrzymania różnorodnej infrastruktury technicznej.

Odpowiadając na te wyzwania wnioskodawca, dzięki unijnemu wsparciu, zastosował technologię zawierającą innowacyjne algorytmy do analizy i oceny jakości kodu źródłowego, analizy wyników zadań testowych i wykrywania duplikatów oraz analizy postępów użytkownika. Wdrożono także rekomendacje użytkowników w procesie rekrutacji, rekomendacje ścieżki kariery i powiązane kursy. Realizacja tak zdefiniowanych zadań badawczych wymagała nawiązania współpracy z jednostką naukową, a celem takiej relacji było pozyskanie kompetencji, których firma Codementors nie posiadała.

W ten sposób, dzięki dotacjom unijnym udało się przygotować pożądane innowacje procesowe oraz udostępnić pełną ofertę edukacyjną w lokalizacji klienta. Dofinansowanie umożliwiło też realizację innych innowacji, pozyskanie nowych klientów i odbiorców rozwiązania - w tym na rynkach zagranicznych. Innowacja procesowa będąca przedmiotem dofinansowania zapewniła znaczący wzrost jakości świadczonych usług, a tym samym - wysoki poziom satysfakcji klienta.

  • Nazwa poddziałania: 2.3.2. Bony na innowacje dla MŚP
  • Nazwa projektu: Wprowadzenie innowacji procesowej do usługi tworzenia i udostępniania szkoleń online poprzez opracowanie nowej architektury uzupełnionej innowacyjnymi algorytmami wspierającymi procesy nauczania dla firmy Codementors Sp. z o.o.
  • Nazwa beneficjenta: CODEMENTORS Sp. z o.o.
  • Wartość projektu: 482 160,00 zł
  • Wartość dofinansowania: 333 200,00 zł
Dwóch mężczyzn siedzi przed laptopem
Opublikowano: 29.03.2021 16:04
Poprawiono: 29.03.2021 15:50
Modyfikujący: Sosnowska Luiza
Udostępniający: Sosnowska Luiza
Autor dokumentów: