17 marca 2021

ProSolis - środek organiczny do czyszczenia i konserwacji paneli fotowoltaicznych

Panele fotowoltaiczne z definicji poddawane są oddziaływaniu energii słonecznej i generalnie środowiska zewnętrznego.

Odbierane przez fotoogniwo światło widzialne zostaje zamienione w procesie konwersji fotowoltaicznej na energię elektryczną. Jednakże towarzyszące tej przemianie promieniowanie ultrafioletowe uruchamia też procesy degradacji paneli, a zwłaszcza stopniowe niszczenie pełniącej funkcję ochronną folii kopolimerowej EVA.

Tworzące się mikropęknięcia zostają zasiedlone przez kolonie mikroorganizmów, które przyspieszają proces niszczenia powłoki. W konsekwencji znacząco spada wydajność energetyczna paneli, skraca się okres ich technicznej przydatności oraz rosną koszty bieżącej eksploatacji i napraw. Dodatkowo wydajność paneli ograniczają gromadzące się na ich powierzchni osady i zanieczyszczenia.

W odpowiedzi na ten problem powstał innowacyjny preparat – środek ochronno-konserwujący, pozwalający w istotnym stopniu ograniczyć negatywne skutki ww. procesów, a w rezultacie powstrzymać spadek efektywności energetycznej urządzeń fotowoltaicznych.

Preparat tworzy na powierzchni paneli hydrofobową powłokę zapobiegającą powstawaniu osadów. Jej skład wzbogacony jest m.in nanocząsteczkami srebra i platyny, których właściwości zapewniają m.in. przepuszczalność światła widzialnego a jednocześnie zatrzymują promienie UV i działają biobójczo. Preparat działa dwutorowo – opóźnia degradację powłok ochronnych oraz ogranicza gromadzenie się zanieczyszczeń.

Produkt łączy zdolność do czyszczenia paneli fotowoltaicznych ze zdolnością do tworzenia powłoki hydrofobowej bez szkody dla założonej trwałości powłoki. Innowacja ta upraszcza i skraca proces mycia oraz konserwacji paneli. Preparat jest również całkowicie biodegradowalny.

  • Nazwa poddziałania: 2.3.2. Bony na innowacje dla MŚP
  • Nazwa projektu: ProSolis - środek organiczny do czyszczenia i konserwacji paneli fotowoltaicznych
  • Nazwa beneficjenta: MC CONSULTING MAREK CZWIENCZEK
  • Wartość projektu: 458 872,80 zł
  • Wartość dofinansowania: 314 566,00 zł
Męskie dłonie trzymają spryskiwacz, w tle więcej spryskiwaczy
Opublikowano: 17.03.2021 09:42
Poprawiono: 17.03.2021 09:42
Modyfikujący: Konrad Zdanowski
Udostępniający: Sosnowska Luiza
Autor dokumentów: