27 marca 2020

Koronawirus – ograniczenia dotyczące działalności gospodarczej na razie bez zmian

Udostępnij

14 marca ogłoszono w Polsce stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, a od 20 marca stan epidemii – szczególny stan prawny wprowadzony na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, w celu podjęcia określonych w tej ustawie działań dla zminimalizowania skutków epidemii. Wiele z wprowadzonych w związku z tym ograniczeń dotyczy bezpośrednio przedsiębiorców. Ograniczenia te określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 491 ze zm.), a polegają one przede wszystkim na zakazach prowadzenia działalności gospodarczej określonego rodzaju, w tym w zakresie gastronomii, handlu i usług w centrach handlowych, organizacji targów, wystaw, kongresów oraz kultury, rozrywki, sportu i rekreacji.

24 marca, na mocy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. 2020, poz. 522), wprowadzono dalsze istotne ograniczenia mające na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się COVID-19, dotyczące przemieszczania i gromadzenia się osób. Obowiązujące do 11 kwietnia zakazy przemieszczania się oraz organizowania spotkań i zebrań nie mają jednak zastosowania w sytuacji gdy jest to związane z „wykonywaniem  czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzenia działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym”. Zakaz przemieszczania się nie dotyczy ponadto przemieszczania się w celu zakupu towarów i usług związanych z wykonywaniem wyżej wymienionych czynności lub działalności.

Powyższa nowelizacja rozporządzenia w sprawie ogłoszenia stanu epidemii nie wprowadziła żadnych dodatkowych ograniczeń dotyczących bezpośrednio przedsiębiorców, w szczególności dalszych zakazów prowadzenia działalności gospodarczej określonego rodzaju. Firmy nieobjęte ograniczeniami działalności wprowadzonymi w połowie marca, mogą zatem funkcjonować na dotychczasowych zasadach.

Zmieniono jednak regulację dotyczącą obowiązku powiadamiania wojewody o zamiarze wywozu lub zbycia za granicę gogli ochronnych, kombinezonów typu TYVEK, masek typu FFP2/FFP3, maseczek chirurgicznych, ochraniaczy na obuwie, rękawiczek lateksowych i nitrylowych, oraz środków do dezynfekcji rąk, powierzchni i pomieszczeń. W miejsce terminu na powiadomienie wynoszącego najpóźniej 24 godziny przed zamierzonym wywozem wprowadzono termin 36-godzinny.

 

Departament Wsparcia Przedsiębiorczości PARP, Enterprise Europe Network