11 czerwca 2019

Materiały z seminarium pt.: "Zamówienia publiczne w dobie elektronizacji"

Udostępnij

4 czerwca 2019 roku odbyło się seminarium pt.: "Zamówienia publiczne w dobie elektronizacji".

Celem seminarium było przedstawienie uczestnikom najistotniejszych problemów związanych z udziałem w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego oraz w postępowaniach odwoławczych.

Prezentacje ze spotkania oraz program dostępne są poniżej.

Nagranie seminarium